Skriv ett mail

och berätta om dig själv och din puiblicistiska gärning. Sänd det till ordförande Annika Bengtsson

e-post: annika@annikabengtsson.se

Vid nästföljande styrelsemöte för Hallands Författarsällskap tar styrelsen ställning till din fråga, sedan får du snarast besked. Medlemsavgiften är 150 kr per år. Bankgiro 5470-0810.