Utgivet från sällskapets medlemmar de senaste två åren

 • Eva Lilja, Ulrika Selander Losman, m. fl. Alla har varit i Kärra, juni 2016, Kärra Vänner, Utblick Media
 • Lilian Ryd: Urfödan, Om självhushållets mat hos folk i Lappland, oktober 2015, Ord&visor Förlag
 • Kari Vartia: Judinnan på Elmö.
 • Inger Skantze-Ärlemalm: Tuberkulossjuka barn på koloni i Åsa o Varberg
 • Christina Lindwall-Nordin: Laholmskeramiken
 • Eva Jagrell: Året då Lagan steg
 • Monika Hägg: I grevens slott (barnbok)
 • Andreas & Anna Karlsson: Bråkstakar och bröllopsgäster (halländsk historia)
 • Camilla Jönsson: Ekon (ungdomsbok)
 • Jerker Hultén: Lönnmördare (barn-ungdom)
 • Bo Strömberg: Under den svarta manteln (roman)
 • Ingela Strandberg: I dreamt about Sam Shepard Last Night / Den stora tystnaden (lyrik)
 • Eva Lilja m fl: CD-utgåvor av Skälmarna i Falkenberg + Felix Körlings visor
 • Björn Hellberg: De hatiska (spänningsroman)
 • Bosse Bjelvenstedt: London Walks 2
 • Kerstin Paradis Gustafsson: Kirgiziskt kulturarv – om jurtans filtmattor
 • Anne-Marie Schjetlin: Döden kvittar det lika (spänningsroman)
 • Lena Sandersson: Med rötterna i skogen (fakta)
 • Pia Schmidt de Graaf: Evert Taube – brev från Bohuslän (fakta)
 • Yvonne Kollberg, Läkaren som klev ut i kylan och fann svaret på en gammal gåta, En bok om kvinnoöde i dåtid och nutid, arbete inom Psykiatrin i Halland, lite släktforskning och om glädjen när man finner svaret på en gammal gåta. vulkanmedia.se
 • Eva Lilja, Poesiens rytmik. En essä om form och betydelse. Knopparp, Ariel, 2014
 • Fränkor omslag
 • Eva Lilja, Ulrika Selander Losman,  m fl,  Änka, Fränka, Fröken, Fru – förr och nu i Varberg (november 2013)  Sex framstående kvinnor i Varbergs historia skildras varvat med berättelser om kvinnors villkor under respektive tid. Gamla Varbergs hembygdsförening/Utblick media
 • Evert Adamsson Stjärnorna (november 2013). Diktsamling med texter skrivna på lite annorlunda versmått, bland annat ottave rime som härrör från den italienska renässansdiktningen.
  GML Förlag
 • Hans Helander (formgivning) Äskhults by (september 2013). Historien om hur den oskiftade byn – med fyra gårdar – i norra Halland bevarats och fått nytt liv som kulturreservat. CAL-förlaget
 • Sten Jacobsson Ett spår av romantik (september 2013). Något så speciellt som en ljudinspelad lyrikantologi, producerad av Teater Halland (del 3 i serien “Lyssna till Hallands författare”), i vilken Sten Jacobsson medverkar med dikter.
 • jag-spelar-min-rollMonika Häägg  Jag spelar min roll (augusti 2013). En skymningsroman – kortroman – om flickan Elvira som i skolan lever som om hon var utplånad till ingenting, mobbad och tillintetgjord. En dag tar hon bussen och åker till skogen, där hon möter en gammal kvinna som berättar sin historia.  Monkaland
 • Lilian Ryd Renskötarkvinnor – och livet i de sista rajderna (augusti 2013). Via intervjuer med äldre samer ger boken en inblick i svunna tiders renskötsel. Ord & Visor
 • Elsa Andersson Inte mera ärtsoppa (maj 2013). En bok om utbrändhet, i romanform, som Elsa skrivit utifrån egna erfarenheter och tillsammans med terapeuten Liselotte Bergenzaun Abel. Utblick media och egen hemsida för boken.