Projektfärdighet: Resor

Uno Grönkvist

VerksamhetBöckerAdress Ett dussin böcker mellan 1970 och 2016. Allt ifrån biografier och...

Läs mer

Om Hallands Författarsällskap

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.