Projektet Kategori: Barnboksförfattare

Ingrid M. Rading

VerksamhetBöckerAdress Fritidsförfattare (-fotograf) med böcker som utspelar sig i Haverdal. En...

Läs mer

Om Hallands Författarsällskap

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.