Adress

Veckogatan 30
305 65  VILSHÄRAD
035–532 41
0769 48 19 52
ordverkstan@angeldorff.com

Verksamhet

Har som förlagsredaktör sysslat med textbearbetning. ”Spökskrivare” åt andra författare. Skriver i Grönköpings Veckoblad. Åtar mig korrekturläsning, redigering, faktagranskning.