Adress

Plönegatan 28, 302 34 Halmstad
Tel 035/103275
janrolandandreasson@gmail.com

Verksamhet

Gör tillsammans med Bengt-Göte Bengtsson program om Dan Andersson och om landsbygdens utveckling, ”Den siste bonden”, samt  H C Andersen-program tillsammans med Kathinka Lindhe.

Böcker

Gammal och glömd” (Settern) 1976, debut
Har gett ut ytterligare eller redigerat ett 20-tal böcker, senast
Synrandens skugga (dikter, eget) 2013.