CAL-Förlaget verkar för kulturen i Halland och ger ut böcker och talskivor som omfattar historia, hantverk och byggnader både i landsbyggd och stad.
Kåserier i Båt för Alla på 70-talet
Artiklar i Göteborgs Posten
Skribent och utgivare under 80-90-talen av den svenska Volvohandelns tidning, Volvohandlaren

På Kryss med Krisen – CAL-Förlaget, Varberg 1991
Ungdomskällan AB – CAL-Förlaget, Varberg 2000
Bilhandlarna – CAL-Förlaget, Varberg 2003

Slottsgatan 8
432 44 Varberg
gronvall@cal-forlaget.se
http://cal-forlaget.se/