En f.d. arbetskollega i Japan – Mr. Kani, ( ’Krabba’ på japanska) och jag skriver böcker om Sverige på japanska. Arbete pågår nu för en fjärde.

Vikings’ Seven Lessons, Tokyo, Tokuma Shoten, 1999 /denna utgiven också på koreanska/
Nordic Surprise, Tokyo, Seiryu Publishing Co., 2004
Vikings’ Spirit to Overcome Difficulties, Tokyo, Pulse Publishing Co., 2009

Sofiavägen 5A
302 33 HALMSTAD
tel 035 12 26 83
070 39 637 30
olle@telia.com