Tidigare radiojournalist (SR och UR) och bibliotekarie (Halmstad och Laholm). Numera flitig föredragshållare. Mitt intresse är historia, och mitt skrivande kretsar kring gestaltande släktforskning.

Sorgeliga saker hände : Elvira Madigan, Sixten och mig. Utblick Media, Halmstad 2014

Kathinka Lindhe
Plönegatan 28, 30234 Halmstad

Kathinka.lindhe@gmail.com

www.kathinkalindhe.se