Författare: lyrik, kritik, fackprosa

 

Rummet och tiden, Alba, 1977

Väktarnas natt, Alba, 1979

Liv i sanning, Alba, 1982

Sten Jacobsson

Westerbergsgata 9

302 26 Halmstad