Jag har skrivit många akademiska böcker och artiklar. De flesta handlar om versrytm i modernistisk poesi. Dessutom arbetar jag med hembygdsböcker.

  • Svensk metrik. Utg. av Svenska Akademien. Stockholm, Norstedts, 2006
  • Två kapitel i Änka, Fränka, Fröken, Fru. Förr och nu i Varberg. Utg. av Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Halmstad, Utblick Media, 2013
  • Poesiens rytmik. En essä om form och betydelse. Knopparp, Ariel, 2014

Eva Lilja

Björnkärrsvägen 16, 43295 Varberg