Adress

Box 97
313 02 Sennan
elsa.sennan@gmail.com
www.intemeraartsoppa.com

Böcker

Växa Vilt, under namnet Elsa Johnsson, Stockholm, Bokförlaget Inferi, 1986
Inte mera ärtsoppa, Elsa Andersson och Liselotte Bergenzaun Abel, Halmstad,
Utblick media 2013