Vår hemsida med mer information når du på följande adress: http://www.hallandsforfattarsallskap.se