Ny kulturplan: HFS lägger fram ett förslag med syfte att stödja halländsk litteraturkritik och föra fram halländska författare. Inför den nya kulturplanen för Region Halland, 2017–2019, har HFS-styrelsen formulerat ett brev till Kultur i Halland, med en idé om att kritiker ska knytas till stadsbiblioteken i länet för bevakning och bedömning av böcker som skrivs av halländska författare. I enlighet med diskussionen vid vårt medlemsmöte hösten 2015 föreslår vi att uppgiften i första hand går till halländska författare, där det i dagsläget finns betydande kompetens. Se hela brevet nedan:

Inför nästa kulturplan: Hallands Författarsällskap lägger härmed fram ett förslag med syfte att stödja halländsk litteraturkritik och föra fram halländska författare. Vi föreslår att kritiker knyts till Stadsbiblioteken för bevakning och bedömning av böcker som skrivs av halländska författare. Rapporter kan exempelvis publiceras månatligen i halländska media, Hallandsposten, Hallands Nyheter, tidskrifter, radion och lokal-TV.

Vi föreslår att uppgiften i första hand går till halländska författare, där det i dagsläget finns betydande kompetens. Traditionellt har litteraturkritik varit ett värdefullt komplement till författarens huvuduppgift, något som garanterat hög kvalitet. Försöket med finska länsförfattare har visat att regionalt anställda författare på olika sätt kunnat stärka litteraturen i regionen, genom eget skrivande, programverksamhet, litteraturkritik osv. Ett sådant förordnande skulle t.ex. kunna vara på halvtid under ett år.

Under senare år har litteraturkritikens roll förminskats och förflackats, något som varit brett uppmärksammat. Istället för gediget hantverk har recensionerna i enlighet med rådande samhällsklimat paketerats i kommersiellt aptitretande form. Nyanserade synpunkter har fått vika för en gängse mall som bara har två poler: boken som presenteras ska utses till en succé eller ett fiasko. Enligt poeten och kritikern Magnus William-Olsson räcker den fria pressen inte längre till som plattform för kritiken: ’När marknaden så till den grad förlorat förmågan att värdera, måste samhället träda in och försvara medborgarnas intresse’, skriver han i SvD Kultur 30/1 2015. Och vi instämmer.

Inför förra kulturplanen bjöds HFS in som en av många aktörer och röster. Inför kommande arbete med den nya kulturplanen vill vi verka för att det vi fick igenom till förra kulturplanen (Halländsk bokmässa, litteraturutvecklare och regionalt litteraturstöd) även finns med i nästa plan, samt förorda att en författare/litteraturkritiker anlitas av biblioteken för att bevaka halländsk litteratur – enligt ovanstående förslag.

Särdal 28 januari 2016
Styrelsen för Hallands författarsällskap

Anna Pia Åhslund, ordförande,
Särdal 117, 305 72 STENINGE, tel. 035-525 68 anna.pia@telia.com