Glöm inte: Alla HFS-medlemmar inbjuds nu att presentera sig på föreningens hemsida. Fyll i och skicka din författarpresentation med e-post till hallforsall@telia.com Med vanlig post skickas presentationen till Anna Pia Åhslund, Westerbergs gata 9, 302 26 HALMSTAD. Presentationerna kommer att bearbetas av vår web-redaktör Ulrika Selander Losman.