Bokbindare Per-Anders Hübner driver ”Hübners bokform” på Nissastrand i Halmstad. Här finns både ett galleri, som presenterar bokkonstnärer och en bokbindarverkstad. Vi besökte Per-Anders den 10 oktober. Han visade och berättade med stort engagemang för oss om sitt arbete och visade, med allt från luntbindning för arkiv till samtida konstband, också vackra, personligt utformade bokbindningar. Vi fick helt ny respekt för riktigt bundna böcker.

Efter fika diskuterades ett aktuellt ämne: Är litteratur-kritiken död? Går den att väcka på nytt – kanske i nya former? I mediakrisens spår får vi författare och våra verk allt mindre spegling, ris och ros i media. Såväl halländsk lokalpress som riksmedia i stort har dragit ned kraftigt på sin bevakning av nyutgivna böcker. Kan HFS bidra till en förbättring?