Årsmötet, som hölls söndagen den 6 maj, på Hotell Havanna i Varberg, blev en solig och rolig historia. Vi var 15–20 medlemmar som mötte upp på hotellets vackra terrass – för att så småningom inta konferenslokalen. Efter en presentationsrunda gick vi igång med årsmötesförhandlingarna. Här framkom bland annat att år 2017 har varit ett synnerligen aktivt år för Hallands författarsällskap. Vi har hållit många utåtriktade möten och introducerat nya möjligheter och service åt våra medlemmar. Nya medlemmar har dessutom strömmat till – inte mindre än elva nya författare har under 2017 ansökt om medlemskap i HFS – plus fyra stödjande medlemmar. Vi hälsar alla varmt välkomna!

De medlemsaktiviteter som varit mest populära under året har nog varit våra författarträffar – som hållits både i Halmstad och Varberg – men med lite olika inriktning och programinnehåll. Under 2017 arrangerade Hallands författarsällskap (främst med hjälp av Torbjörn Johansson och Pia Schmidt de Graaf) fyra öppna författarmöten. Det har då bjudits på uppläsning, diskussion och trivsam samvaro på just Hotell Havanna i Varberg, som har blivit något av ett stamlokus för oss! Här finns en inspirerande miljö och ett spännande bibliotek, skapat av hotellägaren och kulturmecenaten Lasse Diding, som upplåter sitt spännande ”Hemingwaytorn” till oss. Här får våra medlemmar chansen att visa upp sig själva och sitt författarskap vid våra träffar, som är öppna för publik.

Under våren hölls två författarmöten (12 februari och 26 mars). Under hösten 2017 blev det ytterligare två givande möten (8 oktober och 5 november).Medlemsträffarna i Halmstad har löpt på ända sedan hösten 2016 – och håller närmast på att bli en institution. Första tisdagen i månaden (februari–maj samt september–december) har HFS inviterat till en enkel men uppskattad caféträff, med prat om allt som kan vara intressant för oss som författare. Vid åtta tillfällen – 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december – har sällskapets medlemmar kunnat träffas för kollegialt prat och eftermiddagsfika på Café Strandgatan 20 (vid några tillfällen valdes istället Café Regnbågen) i Halmstad. Monika Häägg och Annika Bengtsson har hållit i dessa trivsamma fikastunder, då allt upptänkligt ur böckernas och författarnas värld har kunnat ventileras.

Efter mötesförhandlingarna, där större delen av gamla styrelsen omvaldes, förutom Ulrika Selander Losman, som valdes till ny styrelseledamot. Undertecknad fick dessutom nytt förtroende som ordförande (Jag tackar för det!). Sedan blev det dags för ett intressant programinslag om hur det går till att skriva manus för film. De unga Halmstadbaserade filmarna, Johanna Andersson och Jimi Vall Peterson, som tillsammans driver produktionsbolaget ”Färgfilm”, berättade om sin verksamhet. De visade delar ur två av sina aktuella filmer och instruerade handgripligen oss mötesdeltagare att läsa högt ur deras manus till filmerna, för att vi skulle få grepp om deras sätt att jobba. Det blev ett mycket uppskattat programinslag – med livlig diskussion bland oss författare om konsten att göra film av litterära texter. Kanske kan nya konstnärliga samarbeten uppstå ur detta intressanta möte! Efter ett välmatat tvåtimmars program var det sedan skönt att ta med kaffekoppen ut på Hotell Havannas sköna terrass, där vi avslutade årsmötet 2018 för Hallands författarsällskap.

Anna Pia Åhslund