Vi vill säga stort TACK till Anna Pia som avgick efter många år som ordförande i föreningen. Anna Pia har gjort ett fantastiskt jobb med att lyfta och föra fram föreningen på många olika sätt!
Anna Pia kommer, tillsammans med Eva Lilja att sitta i föreningens valberedning.
Vi tackar också Pia Schmidt de Graaf för hennes verksamma tid i styrelsen och säger välkommen till vår nya ordförande Annika Bengtsson.

/Styrelsen