Eva Lilja och Anne-Marie Grave representerade Elsa Gravesällskapet på Halländsk bokmässa i Kungsbacka.

/Anna Pia Åhslund