På årsmötet 2018 omvaldes Anna Pia Åhslund till ordförande och tackar HFS medlemmar för förtroendet!

Större delen av den gamla styrelsen omvaldes förutom Ulrika Selander Losman som valdes till ny styrelseledamot.

Vi hälsar Ulrika varmt välkommen!