Onsdag 7 september var vi ett gäng på cirka dussinet medlemmar i Hallands författarsällskap, som mötte upp hos Kultur i Halland (Region Hallands kulturavdelning), som håller till i Kronobränneriet, centralt i Halmstad. Höstens första HFS-möte blev ett riktigt innehållsrikt och roligt medlemsmöte. Vi hade fått en inbjudan från regionbibliotekarie Maria Ehrenberg att träffa henne samt den nya litteraturutvecklaren, Nina Katarina Karlsson.

De båda hälsade oss välkomna i Kultur i Hallands personal-café och bjöd på enkel fika. Därefter fick vi en presentation av Nina Katarina Karlsson, som är ny litteraturutvecklare för Region Halland, sedan 1 juli. Nina Katarina Karlsson är i grunden litterär översättare, med översättning från tyska som specialitet. Hon bor i Göteborg och har läst litteraturvetenskap där, men har även skaffat sig en översättarutbildning vid Södertörns högskola. Hon har också lång erfarenhet av att leda kulturprojekt, och har en civilekonomutbildning i bagaget, vilket säkert kan komma väl till pass i jobbet med kulturprojektens evigt magra budgetar! Katarina K, som hon mest kallas för, berättade inte bara om sin bakgrund, utan också om några av de projekt hon närmast ger sig i kast med. Förutom planeringen av höstens stora begivenhet – Halländsk bokmässa på Stadsbiblioteket i Halmstad, där HFS är medarrangör – har hon flera andra bollar i luften. Ett så kallat kulturresidens förbereder hon till våren i samverkan med Hylte kommun. Sex poeter ska erbjudas boende och uppehälle i Hylte under en månads tid. Tanken är att de under denna tid ska skriva texter på temat ”utkant, periferi”, men också göra framträdanden lokalt.

Detta känns som ett verkligt spännande projekt, tycker undertecknad. Jag ser särskilt fram emot att texterna så småningom ska publiceras i Provins, en av de få ännu existerande kulturtidskrifterna, som ger plats åt just litteratur från ”periferin”. Andra projekt på gång är ett samarbete med litteraturvetenskapen på Högskolan i Halmstad, som handlar om skönlitteratur och empatisk förmåga. Men också en ny Poetry Slam-turnering till våren på biblioteken runtom i Halland mm. mm.

Den här kvällen blev ett fint tillfälle för oss att informera oss om allt som nu är i luften då det gäller litteraturen i Halland: Regionbibliotekarien, Maria Ehrenberg fick svara på många frågor – inte bara om den nya kulturplanen för Region Halland, som ska gälla 2017–20, utan också om de för oss lokala författare så viktiga nysatsningarna: ett kvalitetsstöd för lokal litteratur, som infördes förra året, och även planerna på stöd till utvecklingen av en litteraturkritik värd namnet i Halland. Kvalitetsstödet på max 50 000 kronor, som alltså annonserades ut på Region Hallands hemsida första gången 2015, kan bara sökas efter utgivningen av bokförlag. Sex ansökningar kom in, berättade Maria Ehrenberg, vilket hon tyckte var i minsta laget. Den referensgrupp som arbetade med bedömningarna, bestod av två kritiker och två bibliotekarier. De ansåg att bara en av de sex böckerna kvalificerade sig som ”kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland”.  ”Övningsomgång” kallade Maria E själv denna första erfarenhet av att dela ut kvalitetsstöd till litteraturen i Halland. Och hon tog till sig av kritiken från oss närvarande i ”publiken” om att informationen om detta viktiga stöd har varit mycket knapphändig på Region Hallands web-sida.

Kvällens hetaste debatt uppstod kring ett önskemål som Hallands författarsällskap länge fört fram: en kunnig och specialiserad litteraturkritik, som kan ge oss författare respons på vårt arbete och som även kan ge allmänheten tillgång till ett litterärt samtal av kvalitet. Som bekant har ju litteraturkritiken i våra lokaltidningar minskat drastiskt under senare år. Hallands Författarsällskap har tidigare föreslagit att kritiker placeras vid de halländska kommunernas bibliotek för bevakning, anmälan och bedömning av böcker som skrivs av halländska författare – skönlitteratur, ungdomsböcker och fackböcker. Men Maria E förde nu fram en ny idé: De lokala författarna skulle själva kunna ansöka hos regionen om att få sin nya bok recenserad av en kvalificerad kritiker på nationell nivå. Denna litterära bedömning skulle då administreras och bekostas av Region Halland – men författaren skulle själv ta ansvar för spridningen av recensionen via egna fora och kontakter.

Denna idé väckte livlig debatt bland oss lokala författare. Några tyckte att det skulle vara bättre att kunna söka stöd för en redaktörsinsats medan den nya boken ännu är i vardande – istället för att få kritik i efterhand. Men flera ansåg att litteraturkritiken i sig har ett stort värde – både för oss som författare och för det offentliga samtalet i samhället i stort. Knäckfrågan är hur publiceringen ska bli lyckad i en tid när tidningarnas kris är ett ofrånkomligt faktum.  Många andra frågor tangerades under kvällen och samtalet blev högst animerat – också under den fortsatta kvällen som de flesta av oss tillbringade tillsammans på den närbelägna, mysiga krogen Söderfamiljen.
Anna Pia Åhslund
ordförande