Vår medlem Kerstin Paradis Gustafsson har nyligen fått ett fint pris: Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet. Hon får det för sitt stora engagemang för att utveckla och sprida den textila konsten – både genom sitt eget konstnärskap samt genom ett omfattande författarskap. Grattis Kerstin!