Vårt årsmöte äger rumsöndagen den 6 maj kl. 15.00.

Då träffas vi på Hotell Havanna, Krabbes väg 4 i Varberg.

Först får nya medlemmar möjlighet att kort presentera sig.Sedan blir det årsmötesförhandlingar. Därefter kommer filmaren Jimi Vall Peterssonoch hans samarbetspartner, Johanna Andersson, att visa en av sina kortfilmer, samt berätta om sitt sätt att arbeta med manusskrivningmm.

HFS bjuder på kaffe, te, macka och kaka. Eventuella motioner skickas till styrelsen senast 23 april.Anmäl deltagande och ange även om du behöver bilskjuts – eller om du möjligen har plats i din bil för någon medresenär – så försöker vi pussla ihop transporterna. Anmälan till årsmötet: anna.pia@telia.com  / 035-525 68 senast 3 maj.

Är vi många medlemmar som engagerar oss i vår förening får vi förstås också en starkare ställning. En klar signal om att du vill fortsättasom medlem i Hallands författarsällskap är att du betalar in medlemsavgiftenför 2018,150 kronor, före 1 maj.Då blir du också röstberättigad vid årsmötet.

Avgiften betalas in på HFS bankgiro 5470-0810.

               

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Varmt välkomna till Författarsällskapets årsmöte 2018 i Varberg!

 

/ Styrelsen