Vid ett par tillfällen under hösten har Sällskapet träffats på Strandgatan 20, i Halmstad klockan 14, och planerar fortsätta under våren.

Vi var ett litet gäng på fem personer vid första träffen, Monika Häägg tog bilden, och hade en trivsam fikastund då vi bland annat pratade om författare som tjuvar (hur vi hittar inspiration genom att få historier berättade för oss som vi sedan gör om så att de passar oss). Vi kom också in på papperskvalitet när det gäller att välja tryckeri och lite annat småprat.På bilden syns från vänster Bo Lindblom, Hans Helander, Annika Bengtsson och Carl Sundberg. foto Monika Häägg