Författare: Åsa-Caroline Salomonsson

Hallands författarsällskap firade femte gången gillt för Halländsk bokmässa, denna gång i...

Läs mer

Ulrika Selander Losman håller ställningarna vid Hallands Författarsällskaps bokbord. /Anna Pia...

Läs mer

Eva Lilja och Anne-Marie Grave representerade Elsa Gravesällskapet på Halländsk bokmässa i...

Läs mer

Om Hallands Författarsällskap

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.