Författare: Åsa-Caroline Salomonsson

Vi vill säga stort TACK till Anna Pia som avgick efter många år som ordförande i föreningen. Anna...

Läs mer

Hallands författarsällskap höll årsmöte på Steninge kuststation söndagen 12 maj, då bland annat en...

Läs mer

Om Hallands Författarsällskap

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.