Författarsällskapets medlemmar fick också en introduktion till konsthallens aktuella utställning, signerad Göteborgskonstnären Claes Hake.

Söndagen den 14 maj träffades vi – ett tjugotal medlemmar i Hallands författarsällskap – för att genomföra sällskapets årsmöte. Detta blev årsmöte nummer 42 i ordningen, om jag lyckats räkna rätt, eftersom Hallands författarsällskap bildades år 1975.

Denna gång strålade vi samman i Konsthallen Hishult i sydliga Halland (någon mil från Laholm). Konsthallen i Hishult är en fantastisk skapelse, som konstälskaren Kjell Åke Gustafsson har byggt upp mitt i Hishults gamla kyrkby.

Själva konsthallen utgör en tillbyggnad till den gamla Gästgivaregården, och den har fått en minimalistisk arkitektur. Byggnaden är som ”en kub fylld av ljus med sidenmjuka betongväggar”, som en konstrecensent har uttryckt det. Här finns också panoramafönster mot en spännande skulpturpark och en trevlig restaurang.

Före årsmötesförhandlingarna bjöd konsthallschefen Kjell Åke Gustafsson på en guidning i den för dagen vårligt ljusgröna skulpturparken. Vi fick också en introduktion till konsthallens aktuella utställning, signerad skulptören och målaren Claes Hake. Efter en runda bland Claes Hakes gigantiska konstverk smakade det fint med en kopp kaffe med dopp i en av konsthallens högloftade och ljusa salar.

Så var det då dags för själva årsmötesförhandlingarna. Ordförande Anna Pia Åhslund samlade flocken av medlemmar genom att svinga en fjäderpenna, som fick fungera som ersättning för en sedvanlig ordförandeklubba. Därefter blev Ingegerd Sahlström vald till mötesordförande och hon greppade vant fjäderpennan.

Ingegerd presenterade sig själv, för dem som inte känner till henne sedan tidigare, och berättade bland annat om sitt engagemang i Albert Olsson-sällskapet, där hon är ordförande. (Albert Olsson, 1904–1994, var den välkände författaren till Tore Gudmarsson-böckerna, om böndernas liv i Halland på det krigiska 1600-talet. Dessutom var han Hallands författarsällskaps förste ordförande.)

Den mest iögonenfallande nyheten som årsmötet bjöd på var att inte mindre än tre nya förmågor värvades till styrelsen: Therese Loreskär, Åsa-Caroline Salomonsson och Catrine Brödje valdes till styrelseledamöter på två år. Kvarstående i ytterligare ett år är: Torbjörn Johansson, Pia Schmidt de Graaf och Annika Bengtsson. Därtill blev undertecknad återvald på ett år som ordförande för sällskapet. Jag tackar för förtroendet!

De nya styrelseledamöterna presenterade sig helt kort: Therese Loreskär är främst barnboksförfattare, bosatt i Haverdal. Åsa-Caroline Salomonsson, bor i Halmstad, och har även hon publicerat barnböcker, men ägnar sig också åt att illustrera. Catrine Brödje, Halmstad, är litteraturvetare och har publicerat böcker i litteraturvetenskap.

Till sist gick vi loss på en hel radda ”övriga frågor”, som visar vilken aktiv och engagerad förening vi faktiskt har. Jag återger nedan frågorna rakt av, så får ni, kära läsare en liten försmak av vad som är på gång inom Hallands författarsällskap. Dessa frågor återkommer vi till här på hemsidan i höst:

 1. Mötet antog en protestskrivelse mot att flera filialbibliotek i Halmstad har minskat sina öppettider. Skrivelsen ska skickas till kulturnämnd och kommunstyrelse i Halmstad. Dessutom till Hallandsposten för publicering.
 2. Gunnar Dramsvik yttrade sig om bokutgivning.
 3. Hemsidan är under omgörning och förändring.
 4. Den 14 september är det medlemsmöte på Teater Halland i Varberg. Pia Schmidt de Graaf berättade kort om Litteraturbanken, som ska medverka på mötet.
 5. Anna Pia Åhslund berättade om arbetet inför Elsa Graves 100-årsdag i januari 2018. Bland annat är ny bok på gång inför jubileet.
 6. Författarsällskapet kommer att ge ut nyhetsbrev om nyutgivna böcker bland medlemmarna och skicka till samtliga bibliotek i Halland. Inger Skantze Ärlemalm ansåg att alla halländska bibliotek borde köpa in samtliga böcker som givits ut av sällskapets medlemmar. Gunnar Dramsvik berättade att han skänkt böcker till biblioteken i ett försök att nå ut. I samband med första utskicket föreslogs att även en medlemslista skickas med.
 7. Årets halländska bokmässa sker i Varberg 25 november.
 8. Författarmöten med publik på Hotell Havanna i Varberg fortsätter under hösten.
 9. Interna författarträffar med fika (enbart för HFS-medlemmar) har ägt rum första tisdagen varje månad i Halmstad under våren och kommer att återupptas efter sommaren.
 10.  De nya styrelseledamöterna presenterade sig.
 11. Avtackning skedde av Mymmel Blomberg och Inger Skantze Ärleman, som båda suttit i valberedningen, samt av Ulrika Selander Losman, som fungerat som webb-redaktör. Även Ingegerd Sahlström, som svingade den imaginära klubban med stadig hand, avtackades med en Mårbackapelargon.

Sammantaget fick vi en härlig eftermiddag och ett innehållsrikt årsmöte på Konsthallen Hishult. Tack alla som bidrog till ett lyckat möte!

Författarsällskapets medlemmar samlas under konsthallens höga takvalv. Foto- Mymmel Blomberg

Ingegerd Sahlström, som valdes till mötesordförande, svingade vant ”ordförandeklubban” i form av en fjäderpenna. Här under överinsyn av den återvalda ordföranden för sällskapet, Anna Pia Åhslund. Foto: Mymmel Blomberg.

Före årsmötesförhandlingarna bjöd Kjell Åke Gustafsson på en guidning i den för dagen vårligt ljusgröna skulpturparken.