Vill du bli medlem?

Bli medlem och skicka in din författarpresentation för hemsidan. Fyll i nedanstående mall eller mejla till anna.pia@telia.com. Fyll i dina uppgifter, men var kortfattad, berätta inte!

GDPR

Vid nyansökan tar styrelsen ställning till din fråga på nästföljande styrelsemöte för Hallands Författarsällskap, sedan får du snarast besked. Medlemsavgiften är 150 kr per år.