HFS medlemmar!

För att få aktuella författarpresentationer för hemsidan, fyll i dina uppgifter enligt nedanstående eller mejla till allforsall@telia.com. Fyll i, men var kortfattad, berätta inte!

Vill du bli medlem?

Fyll i dina uppgifter här:

Medlemsansökan:

Vid nyansökan tar styrelsen ställning till din fråga på nästföljande styrelsemöte för Hallands Författarsällskap, sedan får du snarast besked. Medlemsavgiften är 150 kr per år.